gurukam online official Web
Welcome to Gurukam.online
Prev 1 of 2 Next
Prev 1 of 2 Next

අපගේ සේවාවන්

☞ හැර ගිය අය ගෙන්වීම
☞ අනියම් සබඳතා නැවැත්වීම
☞ අනවින කොඩිවින කැපීම
☞ නඩු හබ වලින් ජය ලබාදීම
☞ වෛද්‍ය පරීක්ෂණ වලට අසු නොවන රෝග සඳහා ප්‍රතිකාර
☞ ඇස්වහ කටවහ දුරු කිරීම
☞ ව්‍යාපාර දියුණුවට යන්ත්‍ර
☞ නිවසට ව්‍යාපාරයට ආරක්ෂාව
☞ ග්‍රහ දෝෂ සඳහා සෙත් ශාන්ති
☞ බලවත් රාජ වශී
☞ සියලූම ජොතීෂ්‍ය කටයුතු
☞ මහා හෙන රාජ, මහා සරස්වතී, රාජ තරංගනී, මහා හේයියෝරු, මහා දිව්‍ය රාජ, සර්ව සම්පත්ති සාධක, සරව රාක්ෂක තෛල රාජයන්
☞ රොඩී , හුලවාලි, නීච කුල, මලයාලම්, ආදී සියලූම බන්ධන, යමකාල, ජල තීන්දු, හත් අඩි, බල තොවිල් මගින් කැපීම

2020 ලග්න පලාපල

මේෂ ලග්න හිමියන්ට 2020 වසර ගතවු 2019 වසරට වඩා යහපත් බවක් ගෙන දිමට නියමිතයි.ඔබගේ බලාපොරොත්තු යමි ප‍්‍රමාණයකටවත් ඉටු වන වසරකි.මෙතෙක් කල් පැවති කරදර බාධාවන් ඉවත් වනු ඇත. සමස්ත වශයෙන් මිශ‍්‍රපලාදායි තත්වයක් යෙදෙනු ඇත.

ගරු නමවැන්නේ සිටින අතර සෙනසුරු දසවැන්නටද රාහු තෙවැන්න මතටද ගෝචර වනුු ඇත.

ව්‍යාපාරිකයන්ට යහපත් වේ. ආදායමි තත්වයේ දියුණුවක් යෙදෙනු ඇත. රැකීරක්ෂා ආදියෙහි යමි දියුණුවක් යෙදෙතත් රැකියාවන් සදහා යමි කැපවීමක් කිරිමට සිදුවනු ඇත.වසර අග තරමක් අනවශ්‍ය වියදමි යෙදිමට ඉඩ ඇති නිසා කල්පනාවෙන් කටයුතු කරන්න.ලාබ ආලාබ සමසේ විදිමට සිදුවනු ඇත.
අධ්‍යාපනය ලබන ඔබට සාර්තක බවක් යෙදෙනු ඇත. නමුත් කැපවිමි අවශ්‍යෙවි. ඥාණ ශක්තිය දියුණු වනු ඇත. අධ්‍යාපනික කටයුතු සදහා විටින් විටින් බාධාවන් යෙදනත් කැපවිමෙන් කටයුතු කිරිමෙන් විශිෂ්ඨත්වය හිමි කර ගත හැකියි.

දුර ගමන් යෙදෙනු ඇත. සිතේ පී‍්‍රතිමත් බවක් යෙදේ. මංගල යෝජනාවන් හෝ සමිබන්ධතාවන් සුදසු වසයසේ අයට හිමියි.
සෞඛ්‍ය තත්වය සමස්ත න්‍හයෙන් යහපත් බවක් ගෙන දෙනු ඇත.

ශුභ අංක 3 – 9 – 8
ශුභ වර්ණ රතු, කහ

වෘෂභ ලග්නය වෙතටත් මිශ‍්‍රපලදායි බවක් ගෙන දෙන බවට නිවේදනය වේ. මෙතෙක් කල් පැවති අෂ්ටම ඒරාෂ්ඨක තත්වය ජනවාරි 24 න් පසුව අවසන් විමෙන් දියුණුවට පැවති කරදර බාධාවන් ප‍්‍රමාදයන් ඉවත් යනු ඇත. සෙනසුරු අෂ්ටම ඒරාෂ්ඨකය නිමාකරමින් නමවැන්නට පැමිණිම යහපති.ව්‍යාපාරික ඔබ මුදල් ආයෝජනයේදි තරමක් සැලකිලිමත් වන්න. රැුකීරක්ෂා ආදියෙහි යමි දියුණුවක් යෙදිය හැකි අතර අනපේක්ෂිත ලාභ යෙදිමට ඉඩ ඇති වසරකි.බලාපොරොත්තුවක් නොසිතූ ලෙස ඉටු විෙමි අවස්ථාව ඇති වේ.

අධ්‍යාපනික කටයුතු සදහා අයහපත් නොවේ. දිගු ගමන් යෙදෙනු ඇත.

තරමක් තම සෞඛ්‍ය පිලිබදව අවධානය අවශ්‍ය වනු ඇත.පවුලේ වැඩිහිටියෙකුට හෝ ඥාතීන්ට තරමක් අපල කාලයකි.

අපගේ වෙබි අඩවියේ ඇති සෙනසුරු අපල සදහා වු වත් පිලිවෙත් ඉටු කරන්න.

ශුභ අංක 8 – 3
ශුභ වර්ණ කොළ, සුදු

මිතුන ලග්න හිමි ඔබගේ ජන්ම පතෙහි අටවැන්න මතට සෙනසුරු පැමිණිම නිසා අෂ්ටම ඒරාෂ්ඨක තත්වයක් 2020 ජනවාරි 24 වැනිදායින් පසුව උදා විමමට නියමිතයි. ගුරු හා සෙසු ග‍්‍රහයන්ගේ ගෝචර අනුව ඔබ වෙතට ශුභපල උදාවිමිට නියමිත වුවත් සෙනසුරුගේ මෙම ගෝචරය නිසා තරමක බාධාවන් ඇති වනු ඇත.නමුත් සෙනසුරු පැමිණෙන්නේ සෙනසුරුටම හිමි රාශියක් වන මකරයට විමි නිසා අශුභ පල තරමක් අවම වනු ඇත. කාර්ය බහුල බවක් දෙනෙනු ඇත. ඉක්මන් තිරණයෙන් වලකින්න. ආදායමි තත්වය සමස්ත වශයෙන් යහපත් වනු ඇත.රැුකීරක්ෂා ආදියෙහි යමි දියුණුවක් දැකිය හැක්කේ තරමක බාධාවිමි මැදය.

අධ්‍යාපනික කටයුතු ස`දහා මිශ‍්‍රපලදායකයි. ඥාණ ශක්තියක් ඇති ෙවි.එක් අරමුණක සිත තබාගෙන කටයුතු කරන්න.

ගේදර දොර සතුටු දායක බවක් ගෙන දෙනු ඇත.ප‍්‍රිතිමත් අවස්ථාවන ස`දහා සහබාගි විමට අවස්ථාව හිමි වනු ඇත. සුදසු අයට මංගල යෝග යෙදෙන කාලයකි.

අනතුරු මෙන්ම තම සෞඛ්‍ය තත්වය පිලිබ`දව සැලකිලිමත් වන්න.

ජය අංක 3 – 5
ජය වර්ණ කොල,කහ

ඔබගේ ජන්ම පත‍්‍රයේ දොලොස්වැනේන රාහු යෙදෙන අතර සෙනසුරු 2020 ජනවාරි 24 සිට සත්වැන්න මත සෙනසුරු ගෝචර වනු ඇත. ගුරු ස්වකේෂත‍්‍ර වී සයවැන්න මත යෙදෙනු ඇත. සෙසු ග‍්‍රහයන්ගේ තත්වය පිලිබ`දවද විමසිෙමිද මෙම වසර තුලදි මිශ‍්‍රපලාදයි බවක් යෙදෙනු ඇත.

ආදායමි හිමි වුවත් අනවශ්‍ය වියදමි යෙදිය හැකි කාලයක් නිසි කරන කියන වියදමි ආදියෙහිදි සැලකිලිමත් බව අවශ්‍ය වනු ඇත.වෙනත් අය කල යුතු වියදමි වුවත් තමාගෙන් සිදුවිය හැකි නිසා කල්පනාවෙන් කටයුතු කරන්න.තම දැඩි උත්සාහයෙන් කරන කියන කටයුතු ආදියෙන් යමි දියුණුවක් යෙදෙනු ඇත.’ම සිතුවිලි ධාර්මිතව පවත්වාගෙන යාම යහපති.

අනවශ්‍ය ගමන් යෙදෙනු ඇත.ස්ථාන වෙනස්විමි ඇති විය හැකියි.

අධ්‍යාපනික කටයුතු ස`දහා යහපත් ෙවි. තමා උගත් දෙයින් තමාටද සෙසු අයටද සෙත සැලසෙනු ඇත. සුදසු වයසේ අයට සමිබන්ධතාවන් ඇති විමට ඉඩ ඇත.

උදරය ආශිත පීඩාවන් යෙදිය හැකි අතර තෙල් කෑම පාලනය කරන්න.

ශුභ අංක 1 – 2 – 9
ශුභ වර්ණ සුදු, කහ

සෙනසුරු සයවැන්න මතත් ගුරු පස්වැන්න මතත් යෙදෙන අතර රාහු අයස්ථාන ගතව ගෝචර වන මෙම වසර තුලදි සාර්තක බවක් යෙදෙනු ඇත. ආදායමි තත්වයේ යහපත් බවක් බලාපොරොත්තු විය හැකියි.රැුකියා ව්‍යාපාර ආදියෙහි දියුණුව හිමි වන අතර නව ව්‍යාපරික කටයුතු ඇරබිමටත් යහපත්.

නිවාස ගේදොර ආදියෙහි යමි ගැටලූ තිබුණෙ නමි ඉන්ද සහනශිලි බවක් යෙදෙනු ඇත.වගා කටයුතු ආදියෙන්ද දියුණුවක් යෙදෙන කාලයකි. සතුරු කරදර තිබුණේ නමි ඉන්ද සහනයක් දැනෙනු ඇත. තම දේපොල ආදියෙහි යමි දියුණුවක් යෙදෙනු ඇත.සමස්ත වශයෙන් ශුභපලදායක වසරකි.

ණය තිබුණේ නමි එවා පියවා ගැනිමට කටයුතු යෙදෙන අතර මුදල් ආයෝජනයටද වසර යහපත් වනු ඇත.

අධ්‍යාපනික කටයුතු ස`දහා යහපත් ෙවි.දැනුම දියුණු වන කාලයකි.

දරුවන් බලාපොරොත්තු වන අයට යහපත් දරුවන් හිමි වනු ඇත. තම ශිෂ්‍යයන් වෙත් නමි ඔවුන්ගේද දියුනුවක් යෙදෙනු ඇත.
සෞඛ්‍ය තත්වයද යහපත් වනු ඇත.

ශුභ අංක 1 – 9 – 3
ශුභ වර්ණ රතු, කහ

සෙනසුරු පැමිණෙන්නේ පස්වැන්න වෙතටයි. ගුරු සිවිවැනනේ යෙදෙනු ඇත.රාහු දසවැන්න මතයි.සෙසු ග‍්‍රහ ගෝචර ආදිය පිලිබ`දවද විමසිෙමිදි රැුකි රක්ෂා කටයුතු වලදි සැලකිලිමත් බව හා නම්‍යශිග්’්වය අවශ්‍ය වන කාලයකි.තම රැුකිරක්ෂා හා ව්‍යාපාරික කටයුතු වගා කටයුතු ආදියෙහි දි කලබලයෙන් තොරව කටයුතු කරන්න. ආදායමි තත්වය අඩු වැඩි විමි යෙදෙනු ඇත.වියදමි පක්ෂය තරමක් වැඩි විය හැකි නිසා තරමක් සැලකිලිමත්ව කටයුතු කරන්න.විකිණිම ස`දහා කරන මිලට ගැනිමි ආදියෙන් ලාබ හිමිෙවියි.ඉඩකඩමි ආදියෙන්ද ලාබ හිමියි.වාහන පිලිබ`ද ලාබද යෙදෙනු ඇත.

අධ්‍යාපනික කටයුතු ස`දහා අයහපත් නොෙවි. දෙසැමිබර් මාසය අධ්‍යාපනික කටයුතු ස`දහා යහපත් ෙවි.අ`එත් කේෂ්ත‍්‍ර හ`දුනාගැනිමට අවස්ථාව යෙදෙනු ඇත.ධර්මය පිලිබ`දව උනන්දුවක් ඇති ෙවි. වන්දනා ගමන් යෙදෙනු ඇත.

සෞඛ්‍ය තත්වය පිලිබ`දව සැලකිල්ල අවශ්‍ය වනු ඇත.

ශුභ අංක. 5 – 7 – 8
ශු වර්ණ සුදු, කහ

තුලා ලග්න හිමියන්ගේ ගුරු තෙවැන්න මතත් රාහු නමවැන්න මතත් යෙදෙන අතර ජනවාරි මස 24 දිනයේ සෙනසුරු සිවිවැන්න මතටත් පැමිණිමට නියමිතව ඇත.සිත අ`එත් බලාපොරොත්තුවෙන් පිරි යාම නිසා සිතට යමි ප‍්‍රමාණයක පී‍්‍රතියක් ඇති වනු ඇත.උසස් විමි ඇති වන්නේ බාධාවන් මැදයි.කුමණ්ත‍්‍රණ ආදිය තමාට විරුද්ධව ඇති විය හැකි නිසා කල්පනා කාරි වන්න.ව්‍යාපාරික ඔබගේ උත්සාහයේ තරමට ප‍්‍රතිපල හිමි විමට ප‍්‍රමාදයන් යෙදෙනු ඇත.පරිනත හෝ වයස්ගත අයගෙන්ද තම වැඩිහිටියන්ගේන්ද උපකාර හිමියි. බෙහෝවිට පරණ වාහන පරණ බඩු භාණ්ඩ ආදියෙන් වාසි අත්විය හැකියි.ආදායමි තත්වය මිශ‍්‍රපලදායක වනු ඇත.

අධ්‍යාපනික කටයුතු ස`දහාද යෙදෙන්නේ මිශ‍්‍රපලාදයි බවකි.තම සහජ හැකියාවන් ඉස්මතු වන කාලයකි. ලියකියවිලි සමිබන්ධ කටයුතු සංනිෙවිදනය සමිබන්ධ කටයුතු ආදිය ස`දහා කාලය යහපත් වනු ඇත. දිගු ගමන් යෙදෙන කාලයකි.

තම සෞඛ්‍ය පිලිබ`දන තරමක් සැලකිලිමත්ව කටයුතු කරන්න.

ශුභ අංක 1 – 2 – 4 – 8
ශු වර්ණ සුදු, රතු

ඔබගේ ධනස්තානය මත එහි හිමි වු ගුරු ගෝචර වනු ඇත. සෙනසුරු තෙවැන්න මතයි. රාහු අටවැන්න මතයි. සෙසු ග‍්‍රහ ගෝචර ආදිය පිලිබ`දව සැලකිෙමිදි 2020 වසර ගතවු 2019 වසරට වඩා යහපත් බවක් ගෙන දිය හැකි බව නිෙවිදනය ෙවි. ධනස්ථානය හිමි වු ගුරු ධනස්ථානය මතම යෙදිම යහපති.

සමස්ත වශයෙන් ජීවිතට දියුණුවක් යෙදෙන කාලයකි. සිතේ පැවති කනස්ස`එ බව සිතේ කරදර ආදිය සෙමින් ඉවත් යනු ඇත. සිතේ සහනකාරි බවක් මෙන්ම ප‍්‍රිතිමත් බවක් ඇති වනු ඇත.තැන්පත් ධනය වර්ධනයක් යෙදෙන වසරකි.ව්‍යාපාරික වශයෙන්ද වාසි සහගත තත්වයන් ඇති ෙවි. කලින් වසර වලදි යමි ආයෝජනයක් සිදු කලේ නමි එයින්ද ප‍්‍රතිලාබ අත්වන කාලයකි.යහපත් සේවකයන්ගේ සේවය හිමියි.නව ව්‍යාපාර ඇරබීමටත් වසර යහපත් වනු ඇත.පසුගිය කාලය මු`එල්ලෙම ඔබ විදි අසහනකාරි තත්වයෙන් සහනයක් හිමි වන වසරක් වනු ඇත.දේපොල හිමි වන කාලයක් වන අතර දේපොල ආදියෙහි දියුණුවද සැලසෙනු ඇත.ආදායමි තත්වය යහපත් වනු ඇත.රැුකිරක්ෂා ආදියෙි උසස් විමි හිමියි.

ඔබගේ වෘත්තියේ දක්ෂතා එලි දැක්විමට සුදසු කාලයකි. උදහරණ ලෙස ඔබ ලේඛකයෙකු නමි සාරවත් නිර්මාණ නිසා ප‍්‍රශංශාව හා ප‍්‍රසිද්ධිය හිමි වනු ඇත. සෙස වෘත්තිකයන්ටද එසේම සිදුවනු ඇත.හස්ත කර්මාන්ත කරුවන්ටද යහපත් ෙවි.අධ්‍යාපනික කටයුතු ස`දහාත් යහපති.

මංගල යෝග යෙදෙනු ඇත. සුදසු වයසේ අයට සමිබන්ධතාවන් ඇති ෙවි. විවාහක අයට පවුල් ජීවිතය ප‍්‍රිතිමත් වනු ඇත. මංගල උත්සව ආදියට සහබාගි විෙමි අවස්ථාවන් හිමි වනු ඇත.

අප වෙබි අඩවියේ ඇති සෙනසුරු අපල ස`දහා වු වත් පිලිවෙත් ඉටු කරන්න.

ශුභ අංක 3 – 9 – 4
ශුභ වර්ණ රතු, කහ

ඔබගේ ළග්නාධිපති ලග්නය මතට පැමිණේ. දෙවැන්න හිමි සෙනසුරු දෙවැන්න මතයි. රාහු සත්වැන්න මතයි. සෙසු ග‍්‍රහයන්ගේ තත්වය පිලිබ`දව විමසිෙමිදි මිශ‍්‍රපලදායක වසරක් ගෙවනු ඇත.

ආදායමි තත්වය සාමාන්‍යයි. නමුත් පසුගිය වසරට වඩා යමි සහනශිලි බවක් දැනෙනු ඇත. අනවශ්‍ය වියදමි අඩු ෙවි. රැුකිරක්ෂා කටයුතු වලදි සැලකිලිමත් විම සුදසුයි. ව්‍යාපාරික ඔබද සැලකිලිමත් විය යුතුයි. ආදායමි හා රැුකිරක්ෂා සමිබන්ධව ශුභ හා අශුභ මිශ‍්‍රව හිමි වනු ඇත.

පසුගිය කාලයේ සිතේ පැවිති අසහනකාරි තත්වය ඉවත් වනු ඇත. කරන කියන කටයුතු ස`දහා වු බාධාවන් යමි පමණකට ඉවත් වනු ඇත. සිත ආගම ධර්මය වෙත නැබුරු ෙවි. අධයාපනික කටයුතු ස`දහා දැඩි අයහපත් බවක් නොමැත.නමුත් කැප විමි අවශ්‍ය වනු ඇත. අ`එත් කේෂත‍්‍රයක් පිලිබ`දව ඉගනිමටත් අවස්ථාව හිමි විය හැකියි, සිතේ අනාගතය පිලිබ`දව යමි බියක් හෝ අවිනිශ්චිත බවක් දැනෙනු ඇත.

තම සෞඛ්‍ය තත්වය පිලිබ`දව මෙන්ම අනතුරු පිලිබ`දවද සැලකිලිමත්ව කටයුතු කරන්න.

ශුභ අංක. 3 – 5 – 6 – 8
ශුභ වර්ණ කහ, සුදු

ඔබගේ ලග්නය හිමි වන ශනි වසර මුලදි ලග්නය මතට පැමිණේ. ගුරු දෙලොස්වැන්නේ ගමන් කරන අතර රාහු සයවැන්න මතයි. සෙසු ග‍්‍රහ ගෝචර පිලිබ`දවද විමසිෙමිදි උදාව වසර පසුගිය වසරට වඩා යමි යමි කරුනු ඇසුරෙන් සහනකාරි තත්වයක් යෙදිය හැකි බව පෙනේ.

ආදායමි තත්වයේ යමි අඩුවක් ඇති විය හැකි මුත් අනවශ්‍ය වියදමිද තරමක් අඩුවක් දැනෙන නිසා ආර්ථික තත්වය දැඩි අපහසුතා වලට බදුන් නොවනු ඇත. කෙසේ වෙතත් වියදමි කිරිෙමිදි වඩාත් සැලිකිමත්ව කටයුතු කිරිම වඩාත්ම සුදසු වනු ඇත.මුදල් ආයෝජන කිරිමට සිදුවෙතත් ප‍්‍රතිපල හිමි වන්නේ ඉදිරි වසර වලදියි. දරුවන්ගේ කටයුතු වෙනුවෙන්ද මුදල් වැය වනු ඇත.මනා සොයා බැලිමෙන් පසුව මිලදි ග්න්නා දේපොල ආදියෙන් යමි ලාබ යෙදිය හැකියි.රැුකිරක්ෂා හා ව්‍යාපර වලදි සැලකිල්ලෙන් කටයුතු කරන්න.

අධ්‍යාපනික කටයුතු ස`දහා මිශ‍්‍රපල දැනෙනු ඇත. අඑත් දෙයක් ඉගෙනිමට සිදුවිය හැකියි.

මහ`එ අයගෙන් සාරවත් උපදෙස් හිමි විය හැකියි. සමිබන්ධතා ස`දහා යොමු විමක් ඇති විය හැකියි. ප්‍රෙම් සමිබන්ධතාවන් බිදිමි , මංගල යෝජනාවන් වෙනස් වි නව යෝජනා ඇති විමි මෙම වසරේදි සිදුවිමට ඉඩ ඇත. දුර ගමන් හෝ විදේශ ගමන් යෙදිමට ඉඩ ඇති වසරකි.

ශුභ අංක. 8 – 9 – 6
ශුභ වර්ණ රතු, නිල්

ඔබගේ ලගනාධිපති සෙනසුරු දොලොස්වැන්නට පැමිණේ. අයස්ථානය හිමි වු ගුරු අයස්ථානය මතම ගෝචරය වනු ඇත. රාහු පස්වැන්න මතයි. සියලූ ග‍්‍රහ ගෝචර විමසිමෙන් මිශ‍්‍රපල පිලිබ`දව බලාපොරොත්තු තබා ගත හැකියි.

ආදායමි හිමි වුවත් වැය පක්ෂය තරමක් ඉහ`ල යා හැකි නිසා මනා මුල්‍ය පාලනයක් වසර තුලදී ගෙන යාම යෝග්‍ය වනු ඇත.වාසි සහගත තත්වයන් යෙදෙතත් ඒ ස`දහා බාධාවන් ද යෙදෙනු ඇත.රැුකිරක්ෂා ආදියෙහි දියුනුවටද තරමක් බාධා යෙදෙනු ඇත.ව්‍යාපාරිකයන්ද සැලිකිලිමත්ව කටයුතු කිරිම යෝග්‍යයි. සාධාරණ හා ධාර්මික කටයුතු ආදියෙන් යමි ආදායමි හිමි විය හැකියි. සෙසු අයට උපදේස්දිමි ආදියෙන්ද ධනය හිමි විය හැකියි.

අධ්‍යාපනික කටයුතු ස`දහා දැඩි අයහපත් බවක් නොමැත. යහපත් මිත‍්‍රයන්ගේ සහ ගුරුවන්ගේ ඇසුර හිමි වනු ඇත. නීතිමය කටයුතු වලදි සැලිකිලිමත් වන්න.
සෞඛ්‍ය තත්වය පිලිබ`දව සැලකිල්ල අවශ්‍යයි.

අපගේ වෙබි අඩවියේ ස`දහන් සෙනසුරු අපල ස`දහා වු වත් පිලිවෙත් ඉටු කරන්න.

ශුභ අංක 3 – 6
ශුභ වර්ණ කහ,සුදු

සෙනසුරු පැමිණිමට නියමිතව ඇත්තේ අයස්ථානය වෙතයි. ගුරු කර්මස්ථානය මතයි.රාහු සිවිවැන්න මත යෙදෙනු ඇත.සෙසු ගෝචරයන්ද විමසිෙමිදි සමස්ත වශයෙන් දියුණුවක් යෙදෙන වසරකි. රැුකිරක්ෂා ව්‍යාපාර වගා කටයුතු ස`දහා යමි බාධාවන් ප‍්‍රමාදයන් යෙදුනද දියුනුවක්ද බලාපොරොත්තු විය හැකි වසරකි. රැුකියාෙවි උසස් විමි බොහෝ දුරට හිමි වනු ඇත. නමුත් යමි ප‍්‍රමාදයන්ද යෙදිමට ඉඩ ඇත. සමස්ත වශයෙන් රැුකියා හා ව්‍යාපාර ආදියෙහි දියුණුවක් යෙදෙන බව නිෙවිදනය ෙවි.

බලාපොරොත්තු ඉටු වනු ඇත.අධ්‍යාපනික කටයුතු ස`දහාද යහපත් වනු ඇත.ධාරිමික කටයුතු ස`දහා සිත යොමු වනු ඇත. මහ`එ හා පරිනත අයගේ ඇසුර මෙන්ම ආධාරද හිමියි.සිතේ යමි ආෙවිග ඇති වුවත් පාලනය කිරිම සුදසුයි. දේපොල ආදිය පිලිබ`දව සැලකිලිමත් බවක් අවශ්‍ය වනු ඇත.

සුදසු වයසේ අයට විවාහ ස්ථිර විමක් හෝ සමිබන්ධතාවන් ඇති විෙමි අවස්ථාව යෙදෙනු ඇත.

ශුභ අංක 8 – 3 – 9
ශුභ වර්ණ කහ, රතු

Copyright © 2016 - 2020