අද රාහු කාල

Latest Posts

View All

සිංහල ජාතිය වඳකරන යට්කූට්ටු ගේම්එක

උපත් පාලන බෙහෙත් තොගයක් සහ මත්පෙති තොගයක් සහිත ගබඩාවක් කොළඹ ආදුරුප්පුවීදියේ තිබියදී පොලිස් අත්අඩංගුවට පත්ව තිබිණි. පසුගිය පළමු වැනිදා පොලිස් විශේෂ කාර්ය බළකායේ නිලධාරීන් විසින් සිදු කරන ලද එම වැටලීමේදී …

Life

View All

මුදල් ඉතිරි කරගන්න විදියක්

අප එදිනෙදා ජීවිතයේදී මුදල් සීමිත සම්පතක් බවට පත්ව ඇත. මෙය සම්පතක් වනුයේ සුලබ නොවීම සහ ඉපැයීමට අපහසු වීම නිසාය. මෙම තත්ත්වය නිසා සමාජය තුළ ධනපති, මධ්‍යම, නිර්ධන ආදී ලෙස පන්ති …