Gurukam ගුරුකම් சூனியம்

Sri Lankan Best Washi Gurukam Web Site. Sri Lankan

සතුරු කරදර දුරු වීමට

නරසිංහ යන්ත්‍රය, කදකුමාර මෝහන යන්ත්‍රය, කදකුමාර ස්ථම්භන යන්ත්‍රය, කදකුමාර ආරක්ෂණ යන්ත්‍රය, සත්දිව්‍යරාජ යන්ත්‍රය යන යන්ත්‍ර නියමිත පුදපුජා පවත්වා ජීවම් කර පැළද ගැනීමද, සතුරු කරදර දුරුවීමට සොහොන්කලී මෑණියන්ටද, කතරගම දෙවියන්ටද, භද්‍රකලී මෑණියන්ටද ඔබ වෙනුවෙන් පුජා පවත්වමි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *